קישורים

 

לקישורים היוצאים והנכנסים אל האתר חשיבות גדולה בקידומו האורגני של האתר.

הקישורים הם המעידים על תחומי העיסוק של האתר ומהווים "המלצה" בעיני הגולש ובעיני גוגל.

בתהליך הקידום של האתר נשתמש בשני סוגי קישורים:

קישורים פנימיים – קישורים על בסיס מילות מפתח חשובות שיפנו את הגולש בתוך האתר אל המקומות הרלוונטיים וייתנו משנה תוקף לרלוונטיות של מילות המפתח הנ"ל באתר בעיני גוגל.

קישורים חיצוניים – "החלפת קישורים" בין אתרים באופן חכם בו אתרים יחזקו זה את זה ולא יחלישו. אתרים של קולגות המפנים לאתר שלי קישור שמבוצע באופן מקצועי וחכם יכול לחזק מאוד את האתר שלי במילת המפתח המסויימת.

שמירה על יחס נכון בין קישורים נכנסים לאתר לבין הקישורים היוצאים ממנו – גם היא מאוד חשובה.

יש להתייחס גם למקום באתר ממנו יוצא הקישור או למקום באתר אחר ממנו יוצא קישור לאתר שלי – גם למיקומים אלו השפעה מכרעת על יכולת הקישורים להועיל למיקום שלי בתוצאות או להזיק לו..

לשם כך יש לבצע קישורים בצורה מקצועית ע"י אנשי המקצוע המכירים את רזי הקישורים.

שלח


קישורים